Nordsjællands Kristne Radio drives af en gruppe fra såvel folkekirkeligt som frikirkeligt regi i Helsingør området. Programfladen består af en lang række forskellige udsendelser, produceret ud fra et kristent grundsyn. Alle medarbejder er frivillige og ulønnede. Radioen har ingen reklameindtægter og drives økonomisk på basis af frivillige gaver, men har også fået del i offentlige støttemidler.
Nordsjællands Kristne Radio er underlagt Radio og TV-nævnet som tilsynsvirksomhed.

Radioens første udsendelse gik i æteren d. 30. august 1984.

Bestyrelsen

NKRadios bestyrelse består af:

Thomas Bernhard – Formand
Wayne Robert – Kasserer- Næstformand
Henrik Holst
Inge Olesen

Vedtægter kan hentes her.