8:00-9:00 Støttepunktet
9:00-10:00 Lovsang
10.00-12.00 Direkte Gudstjeneste
15:00-16:00 MP3 Maskinen
21.00-23:00 Gudstjeneste