8.00 – 9.00 Morgensang
9.00 – 10.00 Tanker om livet og andagt