10.00 – 10.30 Det nye testamente
10.30 – 11.00 Med min bibel
15.00 – 16.00 MP3 maskinen
22.00 – 22.30 Tanker om livet
22.30 – 23.00 Aftenandagt